Communale waterzuivering

Een zuiveringsinstallatie kopieert het natuurlijke zuiveringsproces in water. De micro-organismen, die zorgen voor de afbraak van afvalstoffen, kunnen in een optimale situatie het proces laten verlopen. Waterzuivering is dus vooral een biologisch proces. Om aan de effluent-eisen te kunnen voldoen, worden de biologische processen vaak ondersteund door chemicaliën.

Scroll to Top