Contact

Sirius Design Management
A.C. de Vries, senior consultant voor pre- enigineering in de werkvelden:
Complexe civieltechnische ontwerpen.
Complexe industriële ontwerpen.
Zuiveringstechnische vraagstukken.
Vergisting organische afvalstoffen.
Afvalscheiding en verwerking.
Vloeistof transport systemen.
Lucht- en waterbehandeling.

    Scroll to Top