Drinkwater handling/opslag

Drinkwater is niet alleen het water dat rechtstreeks aan de kraan gedronken kan worden, maar ook water dat gebruikt wordt als voedingsmiddel (bv. koffie of thee zetten, voedsel spoelen en koken etc.) of voor persoonlijke hygiëne (bv. tandenpoetsen, douchen, baden). De kwaliteit van ons drinkwater is van essentieel belang voor onze gezondheid. Het mag niet besmet zijn en mag geen verontreinigende stoffen bevatten. Door besmet drinkwater te gebruiken, kunnen immers ziekteverwekkende micro-organismen ingenomen worden. Die kunnen infecties veroorzaken, bv. van het maag-darmkanaal. Ook de chemische kwaliteit van drinkwater is belangrijk. Stoffen zoals lood kunnen op lange termijn de gezondheid schaden wanneer ze in te grote mate in het drinkwater aanwezig zijn. Daarom correcte water handling en opslag is zeer belangrijk.

Scroll to Top