Innovatie in techniek

Daar waar kunst, creativiteit en wetenschap worden samengevoegd en beoefend ontstaat innovatie.

 

Voedingsmiddelen industrie, verpakkingsindustrie, staalverwerkingbedrijven, papierindustrie, stroomproductiebedrijven, telecombedrijven, distributie en transport, drink-proces-en afval water handling en transport zijn alle werkvelden met hun eigen zienswijzen en gebruiken.

 

Binnen deze werkvelden wordt geadviseerd waarbij accenten gelegd kunnen worden tav de logistiek, bouwkunde, onderhoud, renovatie, civiele techniek, werktuigbouwkunde en elektrotechniek.

Juiste de samenstelling van deze ontwerp-evaringen levert vaak innovatieve oplossingen op van hoge kwaliteit.

Het bouwproces dat resulteert in een gebouw of productieruimte wordt aangestuurd door de randvoorwaarden die de gebruikers wensen met zich meebrengen zomede de logistiek van een productieproces. Maar ook de regelgeving met voorschriften en vergunningen hebben grote invloed op het eindresultaat.

Binnen de gebouwen en productieruimte moet de problematiek die verlichting, ontstoffing, vochthuishouding, ventilatie, verwarming, koeling, geur en geluid met zich meebrengen, professioneel onderkend worden.

Bouwbesluit, milieuvergunning, bouwvergunning zomede arbo-wetgeving en brandpreventie zijn hele ten dage items die een wezenlijke invloed hebben op het bouwproces.

Met een opdrachtgever als specialist op zijn terrein kan de benodigde aanvullende wenselijk geachte know-how probleemloos worden ingevuld zodanig dat het eind resultaat van het ontwerp en bouwproces stand der techniek anno 2001/2002 vertegenwoordigd.

 

ACDV.

 

purplebacteria

Rhodocyclus bacterien )

Scroll to Top