AKAS Reactor

akasreactor001

 

De AKAS-reactor is een grote ronde tank met vier ringen. De buitenste ring is de Anaërobe reactor. De tweede ring is de Contacttank. De derde ring is de Anoxische reactor. De binnenste ring is de Surplusslib- indikker. Het influent stroomt van de ontvangstput via het fijnrooster, de anaërobe reactor, de contacttank, de anoxische reactor, de aërobe reactor en nabezinktanks naar de Vecht (Hardenberg, Dalfsen). Het slib-water-mengsel wordt via twee recirculatiestromen (recirculatie A: van de anoxische naar de anaërobe reactor en recirculatie B: van de aërobe reactor naar de anoxische reactor) over de installatie gecirculeerd. Het retourslib wordt uit de nabezinktanks naar de conatcttank gepompt. Het surplusslib wordt vanuit de retourslib-leiding van nabezinktank 1 naar de surplusslibindikker (binnenste ring AKAS-reactor) gepompt. Het overloopwater van de surplusslibindikker stroomt over naar de anoxische ring. Op de surplusslibindikker wordt ijzerchloride gedoseerd om het fosfaat in het slib te binden. Het ingedikte slib wordt onderuit de surplusslibindikker naar de sliblagunes gepompt.

Scroll to Top