BCFS Proces

bcfsproces002

 

BCFS staat voor Biologisch Chemische Fosfaat- en Stikstofverwijdering. Een specifiek kenmerk van het BCFS proces is de aparte anoxisch/oxische reactor naast de oxische reactor i.p.v. één beluchtingsruimte. Deze aparte ‘wissel’ reactor geeft flexibiliteit in de mineralisatiegraad van het slib en daarmee op de bezinkingseigenschappen van het slib. De zuurstofinbreng in een reactor waarin denitrificatie en nitrificatie simultaan plaatsvinden, wordt geregeld op basis van nitraat en ammonium in het effluent. Als deze processen gescheiden worden in 2 reactoren kan de zuurstofsetpoint in de beluchtingsruimte gebruikt worden om de mineralisatiegraad van het slib te sturen. Een praktisch, beheersmatig voordeel van 2 beluchtingsreactoren is dat 1 van de 2 reactoren droog gezet kan worden voor inspectie van de beluchtingselementen, terwijl de rwzi doordraait.

IMG_5034

Scroll to Top