BCFS Reactor

bcfsreactor003
Een positief effect van het compacte, geïntegreerde ontwerp met de grotere waterdiepte zijn een kleiner benodigd oppervlak met kortere leidingen en dus minder hydraulische verliezen. De grotere waterdiepte resulteert in combinatie met de bellenbeluchting in een hoger inbrengrendement voor zuurstof. Theoretisch treedt minder geuremissie op door een kleiner contactoppervlak met de lucht.

De verschillende compartimenten,  zijn gerealiseerd door een aantal concentrische ringen rond een centrale indikker te plaatsen, zodat in combinatie met een waterdiepte van 5,5 m een compacte zuivering ontstaat. De buitenste ring heeft een diameter van 42 meter met een nabezinktank van 39 m. Deze bouwwijze heeft als voordeel dat het een zeer compacte wijze van bouwen is, waarbij relatief weinig beton nodig is. Verder kunnen de ringen in prefab of met standaard systeem-bekisting worden gemaakt wat financieel gunstig is. Een bijkomend voordeel is dat de bouwtijd met behulp van prefab onderdelen of met standaard systeem-bekisting korter is dan wanneer traditioneel gebouwd wordt. De methode van betongieten in systeem-bekisting is afkomstig uit de mestsilo- bouw.

Rzwi Ommen.

Scroll to Top